Yoga uddannelse
Følelse af Væren

Følelse af Væren

Hvad er Yoga?

Rindende vand Til trods for en ihærdig indsats i efterforskningen ved vi ikke meget om, hvornår Yoga startede. Dens rødder fortaber sig langt tilbage i fortiden. Men vi ved, at den har udviklet sig i Indien igennem mere end 5000 år. Det er en empirisk videnskab, d.v.s. den bygger på erfaring.

Yogierne har altid brugt deres egen krop og sind til at finde frem til de sandheder som også gælder i den moderne tid. På et eller andet tidspunkt mellem 200 år før Kristus og 400 år efter Kristus opstod Patanjalis Yoga Sutras.

Dette værk omfatter ca. 200 læresætninger eller sutras, som i en meget kort form giver grundlaget for alle Yoga-veje, og det er også idag fundamentet for alle Yoga-retninger i verden.

Hatha Yoga

I den vestlige verden beskæftiger man sig mest med Hatha Yoga som er et enestående system af kropsstillinger og bevidstheds-øvelser. I den klassiske Hatha Yoga bruger man de såkaldte "asanas" eller kropsstillinger og "pranayama" som er energi-øvelser med hjælp af åndedrættet. Asanas påvirker åndedrættet som har en direkte, positiv virkning på menneskets sind.

Asana  •  Åndedræt  •  Sindet 

Alle der vil opnå sundhed og fred i sindet kan med fordel udføre Yogaens øvelser. Forskellen på Yogaens øvelser og gymnastiske øvelser består i, at det i Yoga drejer sig om at føle og fornemme sig ind i en stilling - blidt og uden anstrengelse og konkurrence - så man kan være i stillingen helt rolig med en følelse af aktivitet og uden spænding.

I Hatha Yoga bruger vi kroppen som redskab for at komme ind til stilheden.  Hvis du vil forstå Hatha Yoga, skal du prøve på at opleve skønheden i kroppen, det er virkelig Hatha Yoga.

"There is beauty in the creation, in the art, in the music.
To share this beauty with others is divine life." 

(Citat: Sri Rajagopalan)

Yoga er ikke en religion,

Yoga øvelse men kan bruges af alle mennesker og inden for alle trosretninger.

Yoga er et enestående system som hjælper mennesket - uafhængig af kultur og religion - til at løfte sig op over hverdagsbevidsthedens begrænsninger. Den vestlige verden fik først rigtig kendskab til Yoga med Swami Vivekanandas berømte tale på verdenskongressen for religioner på "The Parliament of Religions" i 1893 i Chicago, USA.

Denne store Yogi var elev af den meget berømte Yogi Sri Ramakrishna Paramahansa. Han sendte Vivekananda til Europa og USA for at oplyse om Yoga.

Alle Yoga-veje har samme mål,

Alle former for Yoga - der findes mange forskellige -har den opfattelse, at mennesket ikke bare er kroppen men meget mere.  Yogaens mål er at få mennesket til at blive fredfyldt og glad til trods for alle vanskeligheder og prøver i livet.
Jette og Hartwig Quelle · Fuglevænget 66, Herskind · 8464 Galten