Yoga uddannelse
Følelse af Væren

Følelse af Væren

Filosofi

Håndstilling De gamle kildeskrifter inspirerer vores daglige Yoga træning og fortæller os, hvad der er det væsentlige i Yoga. Hvorfor dyrker vi Yoga, hvad er grunden til det?

Det første skrifterne fortæller os er, at Yoga er en "Følelse af Væren".

Det drejer sig ikke om regler og teknikker. Det er en oplevelse. Det er vores egen erfaring der betyder noget. Men hvordan kan man opleve en tilstand af "Væren"? Mennesket kan ikke forestille sig denne tilstand, og vi kan ikke forklare den til andre.

Yoga-tilstanden er en meget speciel tilstand, da den ikke kan læres fra bøger eller gennem teorier, og hvert menneske vil opleve den på sin egen måde.  Teksterne siger, at der findes ikke kun et system eller en metode som gælder for alle mennesker men flere metoder. 

"Tankestrømmen" skal blive mindre og mindre.

Dette er Yogaens fundament!

Det drejer sig om at gøre sindet stille – men det betyder ikke undertrykkelse. At gøre sindet stille betyder, at vi skal gøre os uafhængige af de ydre omstændigheder. 

Sindet bliver styret af følelser som holder det fanget.

Asanas Når sindet ikke længere bliver manipuleret og ikke mere er afhængig af tankens strøm, så forsvinder alle problemer.

Når sindet er i balance, kalder man denne tilstand Yoga.  Det er disse få ord Patanjali bruger i starten af Sutraene - Yogaens gamle kildeskrifter - som er fundamentet for alt Yoga.  Vi har alle en fysisk krop, og den fungerer næsten fuldstændig automatisk. Der er indbygget en enestående mekanisme som styrer og koordinerer alle kroppens funktioner. Uden at vi lægger mærke til det virker hele dette meget komplicerede system. Vi deltager ikke bevidst i denne proces.  Vores tanker bliver skabt og styret af vores følelser og vores erindring. Det vi ser og hører sætter vores erindring i bevægelse som overfører eller projicerer dette i tanker og handlinger.

Tanker foregår automatisk og årsagen til vores tanker ligger i fortiden.  Det giver disharmoni mellem det mentale og kroppens automatiske proces og er årsagen til psykosomatiske sygdomme. Stress kommer af disharmoni.

Yoga siger, at man ikke skal se på fortiden ellers vil man aldrig opleve denne "Tilstand af Væren".

Vandløb At praktisere Hatha Yoga betyder at man prøver at fjerne det som hindrer os i at opnå denne Yoga-tilstand.  Hatha Yogaens opgave er at tæmme sindet og integrere det i kroppen.  Men hvad kan vi gøre for at stoppe sindets stadig flydende tankestrøm? Vi er hele tiden med vores tanker i fortiden eller i fremtiden, aldrig i "Nuet". (se Eckart Tolles bog "Nuet")

Dette bevirker, at vi ikke er frie.  Vores sind henter i fortiden og projicerer det ind i fremtiden.  Hvis vi kan leve mere og mere i “Nuet”, vil dette forandre os fuldstændigt.  Vi bliver mere åbne for omverdenen og vores forhold til andre mennesker bliver anderledes. Det bliver lige som en ny fødsel.  Her starter Hatha Yoga.  Kroppen bruges som redskab til at styre sindet. 

"Der findes ingen anden kilde til lykke end menneskets hjerte"

(Hazrat Inyat Khan)
Jette og Hartwig Quelle · Fuglevænget 66, Herskind · 8464 Galten